به گزارش اصفهان بیست،روز دوشنبه 19آذرماه همایش با حضور سرمربیان دفاعی استان برگزار گردید در این همایش که با حضور مسئول سازمان بسیج دانش اموزی استان و همچنین دکتر یوسفی سرمربی آمادگی دفاعی استان حضور داشتند در خصوص برن
به گزارش اصفهان بیست ،نشستی صمیمی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان و فرماندهان واحدهای پیشگام (خواهر ) استان اصفهان در سالن جلسات اداره کل برگزار گردید در این نشست صمیمی مدیر کل اداره آموزش و پرورش ضمن تقدیر
#طرح_شهید_بهنام_محمدی

تازه ترین اخبار