کارشناس بسیج امیدان:
محمد حسین زمانی کارشناس بسیج امیدان سازمان بسیج دانش آموزی استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار اصفهان بیست به حساسیت موجود در زمینه سند 2030 نظرات خود را اعلام کرد.
کارشناس فرهنگی:
به گزارش خبرنگار اصفهان بیست ،
آيت الله نمازي:
 آيت الله عبدالنبي نمازي در مصاحبه با خبرنگار اصفهان بیست از کاشان  گفت: فنا و بقا متناقض ي

تازه ترین اخبار